Numer telefonu: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Członek grupy kapitałowej:

Produkty

Napisz do nas lub zadzwoń

Szkła wodna

- sodowa (MM 1,6 - 3,5) - krzemian sodu
- potasowa (MM 1,6 - 4,1) - krzemian potasu
- litowa (MM 1,8 - 50) - krzemian litu
- sodowolitowa 
- potasowolitowa
- sodowopotasowa

Systemy spoiw

- Desil® - system spoiw dla przemysłu odlewniczego
Desil AL - to roztwór koloidalny, którego struktura jest bardzo podobna do struktur zeolitycznych. Atomy aluminium wytwarzają lokalny ładunek ujemny, który lepiej lokalizuje jon Na. Tym różni się od tradycyjnego szkła wodnego. Ma obniżony próg koagulacji oraz inne właściwości wytrzymałościowe w wyższych temperaturach. 
Desil S - spoiwo odlewnicze gwarantujące plastyczność masy, przeznaczone dla technologii ST. Przy przestrzeganiu zaleceń technologicznych można zmniejszyć ilość spoiwa. 
Desil J - szkło wodne domieszkowane z dobrą zdolnością magazynowania rdzeni również przy wyższej wilgotności względnej (75%). Rdzenie mają dobrą zdolność rozpadania się w temperaturze 300-800 oC
Desil JH - spoiwo dla technologii gorącej rdzennicy, odpowiednie również dla utwardzania mikrofalowego 

- Dorsil® - system spoiw na bazie szkła wodnego dla przemysłu odlewniczego i papierniczego
Dorsil V - uniwersalne krzemianowe spoiwo odlewnicze przeznaczone do produkcji form i rdzeni za pomocą technologii CT i ST
Dorsil T - środek klejący domieszkowany do spiralnego oraz równoległego nawijania papieru

- Dilab® - nowe spoiwo nieorganiczne
na bazie krzemianu Na z wysoką zdolnością rozpadania się szczególnie przy wyższych temperaturach (600-1000oC). W połączeniu z utwardzaczami gwarantuje dobrą regenerowalność mas. Przy utwardzaniu Hot-Box oraz utwardzaniu mikrofalowym możliwe jest wyjęcie rdzenia z odlewów poprzez moczenie w wodzie.

Pozostałe produkty:

Węglan sodu
Koloidalny dwutlenek krzemu - Bindzil, Tosil
Wodorowęglan sodu techniczny ( Bicar Tec 50/125 K)
Wodorowęglan sodu techniczny ( Bicar Tec 27/50)
Wodorowęglan sodu z obrobioną powierzchnią (Bicar 0/3 FF)
Wodorowęglan sodu art. spożywcze pył
Wodorowęglan sodu art. spożywcze granulki
Wodorowęglan sodu art. spożywcze (Bicar FCC 0/13)
Wodorowęglan sodu karmy pył ( Bicar Z 0/50)
Wodorowęglan sodu karmy granulki
Odtłuszczacze przemysłowe - Alkony
Metakrzemian sodu09.10.2012
Desil AL2 - nowy produkt do oczyszczania ścieków.
07.08.2012
Nowość w naszym asortymencie - szkło ze wskaźnikiem mętności 0-1 NTU, przeznaczone np. do produkcji szkieł przeciwpożarowych.
31.05.2012
Od 10. maja mamy registracju REACH dla szkła wodna potasowa : 01-2119456888-17-0012

Produkcja Ústí nad Labą

Produkcja Brno

2021 © Vodní sklo, a.s. | Członek grupy kapitałowej Tonaso
Strona internetowa stworzona Comerto, s.r.o.