Numer telefonu: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Członek grupy kapitałowej:

Pobierz

Materiały dla ściągnąćeni:

1) Kartę Charakterystyki PL
2) Specifikacje Techniczne PL
3) ISO 9001
4) Marketing 

Arkuszy danych dotyczących bezpieczeństwa są dostępne tylko w języku angielskim.
 

Specifikacje Techniczne PL

Dokument  
Skło wodne potasowe - krzemian potasu pdf
Litosil (do betonu i podłóg betonowych) pdf
Flokulacja - Desil AL2 pdf
Desil Al - dla odlewnictwa pdf
Domieszki upłynniające - Silztek pdf
Metakrzemian potasu pdf
Dilab - dla odlewnictwa pdf
Desili - dla odlewnictwa pdf
Skło wodne litowe - krzemian litu pdf
Skło wodne sodowe - krzemian sodu pdf

ISO 9001 / ISO 14 001

Dokument  
ISO 9001 ENG pdf
ISO 14 001 ENG pdf
Halal certifikate pdf
Kosher certifikate pdf
CE Litosil certifikate pdf
Responsible Care pdf

Marketing

Dokument  
Prezentacja Vodní sklo a.s. PL ppt
Vodní sklo sodné pdf
Vodní sklo draselné pdf
Metakřemičitan sodný pdf
09.10.2012
Desil AL2 - nowy produkt do oczyszczania ścieków.
07.08.2012
Nowość w naszym asortymencie - szkło ze wskaźnikiem mętności 0-1 NTU, przeznaczone np. do produkcji szkieł przeciwpożarowych.
31.05.2012
Od 10. maja mamy registracju REACH dla szkła wodna potasowa : 01-2119456888-17-0012

Produkcja Ústí nad Labą

Produkcja Brno

2021 © Vodní sklo, a.s. | Członek grupy kapitałowej Tonaso
Strona internetowa stworzona Comerto, s.r.o.