Numer telefonu: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Członek grupy kapitałowej:

WYKORZYSTANIE SZKŁA WODNEGO PRZEZ MAJSTERKOWICZÓW ORAZ RZEMIEŚLNIKÓW

21.03.2014
Nie tylko do jajek........ Szkło wodne służy do konserwowania jaj.......to najczęstsza odpowiedź na pytanie o zastosowanie szkła wodnego w gospodarstwie domowym.

Jednak o wiele bardziej praktyczne oraz korzystne cenowo jest zastosowanie szkła wodnego do betonu, farb przeciwpożarowych, jako dodatek do ognioodpornych mas szamotowych wykorzystywanych do napraw wymurówek pieców i kominków, do ochrony drewna przed zgnilizną, ogniem, termitami, kołatkami oraz do impregnacji materiałów naturalnych, azbestu oraz włókien szklanych. 


Szkło wodne jako dodatek do betonu przyspiesza hydratację – szybciej osiągnie początkową twardość. Dzięki temu beton bardzo szybko zastyga. Zalecamy najpierw wypróbować mieszankę w stosunku 1:100, a następnie dodawał do max. 5% objętości. Ważne ostrzeżenie: należy przygotować rzadszą mieszankę. Szkło wodne poprawia również wodoodporność oraz chłonność betonu, dzięki czemu obniża ryzyko wykruszania i poprawia żywotność. Jako przykład wykorzystania szkła wodnego jako dodatku do betonu można wymienić metro, tunele, fundamenty budynków itp. 

09.10.2012
Desil AL2 - nowy produkt do oczyszczania ścieków.
07.08.2012
Nowość w naszym asortymencie - szkło ze wskaźnikiem mętności 0-1 NTU, przeznaczone np. do produkcji szkieł przeciwpożarowych.
31.05.2012
Od 10. maja mamy registracju REACH dla szkła wodna potasowa : 01-2119456888-17-0012

Produkcja Ústí nad Labą

Produkcja Brno

2021 © Vodní sklo, a.s. | Członek grupy kapitałowej Tonaso
Strona internetowa stworzona Comerto, s.r.o.