Numer telefonu: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Członek grupy kapitałowej:

NOWE PRODUKTY W OFERCIE FIRMY

21.03.2014
Spółka Vodní sklo, a.s. przejęła część oferty produkcyjnej od siostrzanej spółki KOMA, spol. s r. o.. Są to następujące produkty:

Koloidalny dwutlenek krzemu (Bindzil, Tosil)

Koloidalny dwutlenek krzemu (kwas krzemowy) powstaje w wyniku usunięcia alkaliów (kation sodu) ze szkła wodnego, dodania skłądnika stabilizującego oraz zagęszczenia na potrzebny stopień koncentracji SiO2 (zazwyczaj 30% i 40%).
Zastosowanie

• Materiały ognioodporne
• Chemia budowlana
• Przemysł odlewniczy
• Produkcja wina, soków owocowych oraz piwa
• Przemysł elektrotechniczny
• Produkcja materiałów dentystycznych
• Przemysł fotograficzny
• Przemysł papierniczy
• Przemysł petrochemiczny
• Przemysł włókienniczy
• Produkcja katalizatorów dla przemysłu chemicznego
• Przemysł farmaceutyczny
• Przemysł szklarski
• Metalizowanie
• Preparaty asenizacyjne

Metakrzemian sodu 5 hydrat Na2SiO3 . 5 H2O
Metakrzemian sodu powstaje w wyniku zmiany modułu molarnego szkła wodnego za pomocą wodorotlenku sodu na wartość 1,0 z późniejszą krystalizacją 
Zastosowanie

• Produkcja detergentów
• Produkcja preparatów odtłuszczających
• Produkcja preparatów czyszczących


Odtłuszczacze przemysłowe (Alkony)
Alkony to krystaliczne proszki, które rozpuszczają się w ciepłej wodzie tworząc roztwory alkaliczne. Alkony są mieszankami krzemianów, węglanów, fosforanów, ewent. innych związków nieorganicznych oraz substancji powierzchniowo czynnych. 
Zastosowanie
• Preparaty czyszczące
• Domieszki do proszków do prania
• Preparaty odtłuszczające


Węglan sodu (soda) Na2CO3
Produkcja węglanu sodu za pomocą metody Solvaya
Zastosowanie

• Przemysł szklarski
• Przemysł papierniczy
• Produkcja detergentów
• Uzdatnianie wody
• Przemysł fotograficzny


Wodorowęglan sodu (bikarbonat) NaHCO3
Dla celów żywnościowych, przemysłowych oraz karm
Zastosowanie

• Produkcja mieszanek paszowych
• Dodatki do produktów spożywczych
• Absorbent w spalarniach
• Wypełnienie urządzeń gaśniczych

09.10.2012
Desil AL2 - nowy produkt do oczyszczania ścieków.
07.08.2012
Nowość w naszym asortymencie - szkło ze wskaźnikiem mętności 0-1 NTU, przeznaczone np. do produkcji szkieł przeciwpożarowych.
31.05.2012
Od 10. maja mamy registracju REACH dla szkła wodna potasowa : 01-2119456888-17-0012

Produkcja Ústí nad Labą

Produkcja Brno

2021 © Vodní sklo, a.s. | Członek grupy kapitałowej Tonaso
Strona internetowa stworzona Comerto, s.r.o.