Numer telefonu: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Członek grupy kapitałowej:

JAK PRODUKUJE SIE SZKŁO WODNE

21.03.2014
Do produkcji szkła wodnego stosowane są obecnie dwie podstawowe metody:

a) Produkcja z SKS/P (stały krzemian sodu/potasu)

SKS/P produkowany jest z piasku szklarskiego (dwutlenek krzemu, 70-75%) poprzez topienie w wannie szklarskiej w temperaturze 1400–1600 °C za pomocą topników zasadowych – sody (tlenek sodu) lub potażu (tlenek potasu), będących substancjami ułatwiającymi topienie piasku. Roztopione szkliwo zostaje poddane procesowi szybkiego chłodzenia, który sprawia, że rozpada się ono na bardzo małe cząstki (wizualnie podobne do kawałków lodu), co ułatwia ich późniejsze rozpuszczenie. Przygotowany w ten sposób materiał wejściowy zostaje rozpuszczony w autoklawie (ogrzewany, hermetycznie zamknięty zbiornik ciśnieniowy) za pomocą wodorotlenku sodu/potasu, wody, ciepła oraz ciśnienia na płynne szkło wodne. W ten sposób można produkować wszystkie rodzaje szkła wodnego. 
b) Metoda hydrotermalna
W autoklawie (ogrzewany, hermetycznie zamknięty zbiornik ciśnieniowy) za pomocą wodorotlenku, wody, ciepła oraz ciśnienia rozpuszczony zostaje piasek krzemowy. Tą metodą mogą być produkowane tylko niektóre rodzaje szkła wodnego sodowego.

Poprzez dodanie domieszek organicznych lub nieorganicznych do procesu rozpuszczania w autoklawie można polepszyć parametry oraz właściwości szkła wodnego.
09.10.2012
Desil AL2 - nowy produkt do oczyszczania ścieków.
07.08.2012
Nowość w naszym asortymencie - szkło ze wskaźnikiem mętności 0-1 NTU, przeznaczone np. do produkcji szkieł przeciwpożarowych.
31.05.2012
Od 10. maja mamy registracju REACH dla szkła wodna potasowa : 01-2119456888-17-0012

Produkcja Ústí nad Labą

Produkcja Brno

2021 © Vodní sklo, a.s. | Członek grupy kapitałowej Tonaso
Strona internetowa stworzona Comerto, s.r.o.