Numer telefonu: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Członek grupy kapitałowej:

JAK CZESKI INWESTOR WIDZI PRZYSZŁOŚĆ ZCH RUDNIKI

21.03.2014
Akwizycja ZCh Rudniki jest bardzo ważnym posunięciem dla naszego holdingu, które całkowicie spełnia założenia naszej strategii biznesowej w zakresie chemii silikatowej – mówi Jiri Horacek, prezes zarządu spółki TONASO Holding, zainteresowanej kupnem podczęstochowskiej firmy. -->>
09.10.2012
Desil AL2 - nowy produkt do oczyszczania ścieków.
07.08.2012
Nowość w naszym asortymencie - szkło ze wskaźnikiem mętności 0-1 NTU, przeznaczone np. do produkcji szkieł przeciwpożarowych.
31.05.2012
Od 10. maja mamy registracju REACH dla szkła wodna potasowa : 01-2119456888-17-0012

Produkcja Ústí nad Labą

Produkcja Brno

2021 © Vodní sklo, a.s. | Członek grupy kapitałowej Tonaso
Strona internetowa stworzona Comerto, s.r.o.