Numer telefonu: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Członek grupy kapitałowej:

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKŁE WODNEM

21.03.2014

1) Produkcja płynnego szkła wodnego
Obecnie do produkcji szkła wodnego używa się dwóch podstawowych metod:

a) Produkcja z SKS/P (stały krzemian sodu/potasu)
SKS/P produkowany jest z piasku szklarskiego (dwutlenek krzemu, 70-75%) poprzez topienie w wannie szklarskiej w temperaturze 1400–1600 °C za pomocą topników zasadowych – sody (tlenek sodu) lub potażu (tlenek potasu), będących substancjami ułatwiającymi topienie piasku. Roztopione szkliwo zostaje poddane procesowi szybkiego chłodzenia, który sprawia, że rozpada się ono na bardzo małe cząstki (wizualnie podobne do kawałków lodu), co ułatwia ich późniejsze rozpuszczenie. Przygotowany w ten sposób materiał wejściowy zostaje rozpuszczony w autoklawie (ogrzewany, hermetycznie zamknięty zbiornik ciśnieniowy) za pomocą wodorotlenku sodu/potasu, wody, ciepła oraz ciśnienia na płynne szkło wodne. W ten sposób można produkować wszystkie rodzaje szkła wodnego. 
b) Metoda hydrotermalna
W autoklawie (ogrzewany, hermetycznie zamknięty zbiornik ciśnieniowy) za pomocą wodorotlenku, wody, ciepła oraz ciśnienia rozpuszczony zostaje piasek krzemowy. Tą metodą mogą być produkowane tylko niektóre rodzaje szkła wodnego sodowego.

2) Właściwości szkła wodnego: 

Skład szkła wodnego bywa najczęściej charakteryzowany za pomocą modułu krzemianowego M, czyli modułu molowego SiO2/Na2O dla szkła sodowego lub SiO2/K2O dla szkła potasowego. Wartość modułu krzemianowego najczęściej produkowanych rodzajów szkła wodnego zwykle mieści się w granicach 1,6-4,1. Oprócz modułu do charakterystyki szkła wodnego używa się najczęściej gęstości, z której uzyskujemy informacje o stężeniu płynu oraz o składzie szkła wejściowego, a także lepkości oraz wartości pH. Lepkość szkła wodnego zależy od jego stężenia oraz od wartości modułu krzemianowego szkła wejściowego. Porównując dane dotyczące lepkości należy wziąć pod uwagę fakt, iż szkło wodne zachowuje się podobnie jak płyn newtonoswki, i w związku z tym współczynnik lepkości zależy od sposobu pomiaru. Wartość pH jest również funkcją składu chemicznego i stężenia szkła wodnego. Szkło wodne, będące roztworem soli silnej zasady i słabego kwasu, jest wysoce zasadowe. 

3) Utwardzanie szkła wodnego:

Proces utwardzania szkła wodnego powodowany jest żelowaniem kwasu krzemowego, najczęściej w wyniku reakcji krzemianu zasadowego z dwutlenkiem węgla lub ewent. kwasem węglowym, według następującego schematu:
Me2SiO3 + H2CO3 → Me2CO3 + H2SiO3 (żel SiO2 • n H2O) 
Produktem ubocznym procesu utwardzania jest, w zależności od rodzaju szkła wodnego, soda lub potaż. 

4) Zastosowanie szkła wodnego:

Szkło wodne sodowe wykorzystywane jest jako składnik środków odtłuszczających, piorących oraz czyszczących, jako spoiwo w produkcji drutów spawalniczych oraz form piaskowych w odlewniach. W oczyszczalniach ścieków stosuje się je do usuwania metali ciężkich. Znajduje również zastosowanie jako klej w przemyśle papierniczym oraz aktywator w produkcji materiałów geopolimerowych. 
Do produkcji powłok malarskich, kitów, suchych mieszanek zaprawowych itp. w budownictwie wykorzystuje się szkło wodne potasowe. 
W specjalistycznych zastosowaniach, np. do podłóg przemysłowych, specjalnych materiałów przeciwpożarowych, farb itp., wykorzystywane jest mniej znane szkło wodne litowe, sodowo-litowe oraz potasowo-litowe. 

09.10.2012
Desil AL2 - nowy produkt do oczyszczania ścieków.
07.08.2012
Nowość w naszym asortymencie - szkło ze wskaźnikiem mętności 0-1 NTU, przeznaczone np. do produkcji szkieł przeciwpożarowych.
31.05.2012
Od 10. maja mamy registracju REACH dla szkła wodna potasowa : 01-2119456888-17-0012

Produkcja Ústí nad Labą

Produkcja Brno

2021 © Vodní sklo, a.s. | Członek grupy kapitałowej Tonaso
Strona internetowa stworzona Comerto, s.r.o.