Telefon: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Člen holdingu:

Produkty

Napište nám nebo zavolejte!

Vodní skla

sodná (MP 1,6 - 3,5)
draselná (MP 1,6 - 4,1)
lithná (MP 1,8 - 50)
sodno - lithná
draselno - lithná
sodno - draselná

Speciální chemie

Silikáty pro výrobu svařovacích elektrod
Silikáty pro svařování
Vločkovadlo - Desil Al2
Koloidní oxid křemičitý - Bindzil, Tosil
Ztekucovadla do keramického průmyslu (Silztek)
Průmyslová odmašťovadla - Alkony
Sušená vodní skla (Susil)
Metakřemičitan sodný
Uhličitan sodný
Hydrogenuhličitan sodný technický ( Bicar Tec 50/125 K)
Hydrogenuhličitan sodný technický ( Bicar Tec 27/50)
Hydrogenuhličitan sodný s povrchovou úpravou (Bicar 0/3 FF)
Hydrogenuhličitan sodný potraviny prach
Hydrogenuhličitan sodný potraviny granule
Hydrogenuhličitan sodný potraviny (Bicar FCC 0/13)
Hydrogenuhličitan sodný krmiva prach ( Bicar Z 0/50)
Hydrogenuhličitan sodný krmiva granule

Pojivové systémy


DESIL AL je koloidní roztok aditivovaný AL který se svým složením a vlastnostmi liší od klasických koloidních roztoků alkalických silikátů, označovaných jako vodní skla.
Desil AL je koloidní roztok, jehož kostra je velmi podobná zeolityckým strukturám. Hliníkové atomy vytváří lokální záporný náboj, který pevněji lokalizuje ion Na. Tímto se liší od klasického vodního skla. Má snížený koagulační práh a rozdílné pevnostní charakteristiky při vyšších teplotách. 

Parametry: SiO2 18 - 28%
Na2O 13 - 21%
AL 0,1 – 2 %
MP SiO2/Na2O 1,4 – 2,0
Hustota 1 400 – 1 600 kg/m3

Použítí: Jako pojivo ve slévárenství, zpracování odpadů, výroba pracích a čistících prostředků, výroba tepelně – izolačních materiálů


Desil® - slévárenský pojivový systém
Desil® S slévárenské pojivo zaručující plasticitu směsi,určené pro ST technologii.Při dodržení technologického předpisu lze snížit dávkování pojiva
Desil® J je aditivované vodní sklo s dobrou skladovatelností jader i při vyšší relativní vlhkosti (75%).Jádra mají dobrou rozpadavost v intervalu teplot 300-800 oC
Desil ® JH pojivo pro technologii horkého jaderníku,vhodné i pro mikrovlnné vytvrzování

Dorsil® - pojivový systém na bázi vodního skla pro slévárenský a papírenský průmysl
Dorsil® V univerzální křemičitanové slévárenské pojivo určené pro výrobu forem a jader technologií CT a ST
Dorsil® T aditivovaný lepící prostředek pro spirální a paralelní navíjení papíru

Dilab ® - nové anorganické pojivo
  na bázi Na-silikátu s vysokou rozpadavostí zvláště za vyšších teplot (600-1000oC). Společně s dodávanými tvrdidly zaručuje dobrou regenerovatelnost směsi.Při vytvrzování Hot-Box a mikrovlnovém vytvrzování lze jádra odstranit z odlitků loužením ve vodě.

Chlorid vápenatý tekutý (20, 25, 34 a 36%)

 • Technická kvalita
 • Silniční kvalita
 • Krmivářská kvalita
 • Potravinářská kvalita
 • Farma kvalita

Chlorid vápenatý pevný (min 96%)

 • Technická kvalita
 • Silniční kvalita
 • Krmivářská kvalita
 • Potravinářská kvalita
 • Farma kvalita

Další produkty

 • Uhličitan Vápenatý pevný
 • Uhličitan vápenatý suspenze
 • Corton (antikorozní pigment)
 • Suspenze CaO (vápenné mléko)
 • Posypové soli
18.02.2019
CaCl2 (chlorid vápenatý) u rostlin výrazně urychluje vstřebávání minerálů.
01.10.2018
Vážení zákazníci, od 1.10. začíná oficiální spolupráce se společností Sand Team s.r.o. (www.sandteam.cz) v oblasti slévárenství.
15.02.2018
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Provozovna Ústí nad Labem

Provozovna Brno

2019 © Vodní sklo, a.s. | Člen holdingu Tonaso
Webové stránky vytvořilo Comerto, s.r.o.