Telefon: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Člen holdingu:

Fúze společnosti Vodní sklo, a.s. a KOMA, s.r.o.

28.09.2014
Společnost Vodní sklo, a.s. od 1. 10. 2014 přebírá jak obchodní, tak i výrobní část společnosti KOMA, s.r.o. včetně všech závazků a pohledávek.

 

Vážení, 

dovolujeme si Vás tímto jménem společností Vodní sklo, a.s., IČ 279 21 662 a KOMA, spol. s.r.o. IČ 006 72 971 uvědomit o tom, že se uskutečnil proces vnitrostátní fúze sloučením obou těchto společností a že na základě pravomocného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17.9.2014 bude ke dni 30.9.2014 proveden zápis této skutečnosti v obchodním rejstříku a společnost KOMA, spol. s.r.o. bude z obchodního rejstříku vymazána.

 

V důsledku realizované přeměny dojde ke dni 30.9.2014 k přechodu veškerého obchodního jmění společnosti KOMA, spol. s.r.o. na nástupnickou společnost Vodní sklo, a.s. Současně s přechodem obchodního jmění na nástupnickou společnost Vodní sklo, a.s. dochází ke zrušení a zániku společnosti KOMA, spol. s.r.o. bez likvidace. Vodní sklo, a.s. se tak stane ve vztahu k tomuto obchodnímu jmění právním nástupcem zanikající společnosti. 

 

Na nástupnickou společnost přechází všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, veškerý hmotný a nehmotný majetek, pohledávky i závazky a nástupnická společnost vstoupí do všech dosavadních právních vztahů svého právního předchůdce.

 

Uvědomujeme Vás o této skutečnosti v předstihu, protože máme zájem na plynulé a nerušené další spolupráci s Vámi. 

 

Výslovně upozorňujeme na to, že účetnictví KOMA, spol. s.r.o. bude ke dni 30.9.2014 uzavřeno. Společnost KOMA bude akceptovat daňové doklady, které budou vystaveny s datem zdanitelného plnění (dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty) do 30.9.2014. Všechny daňové doklady s datem zdanitelného plnění po 1.10.2014 musí být vystaveny již pouze na nástupnickou společnost Vodní sklo a.s. a od tohoto data 1.10.2014 budou také všechny faktury za dodávky zboží a služeb a další obchodní listiny vystavovány nástupnickou společností Vodní sklo a.s.

 

 

S pozdravem

  

Jiří Horáček, předseda představenstva 
a
Ing. Mgr. Zdeněk Vosátka, ředitel společnosti 
 

12.12.2017
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
05.10.2017
Společnost Vodní sklo a.s. obhájila právo užívat logo Responsible Care.
04.10.2017
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Provozovna Ústí nad Labem

Provozovna Brno

2018 © Vodní sklo, a.s. | Člen holdingu Tonaso
Webové stránky vytvořilo Comerto, s.r.o.