Telefon: +420 475 245 210      E-mail: info@vodnisklo.cz      Člen holdingu:

CO JSOU SILIKÁTY (KŘEMIČITANY)?

21.03.2014
Silikáty (křemičitany) tvoří nejpočetnější třídu, čítající asi 1/3 všech minerálů z celkem cca. čtyř tisíc dosud známých ze zemské kůry.
Hmotnostní podíl v zemské kůře je ještě výraznější, silikáty v ní tvoří cca. 75 % objemu. Význam prvku křemíku v geochemii zemské kůry stoupá připočtením ještě 12 % volného SiO2(křemen, opál). 

Silikáty patří mezi sloučeniny křemíku. Jsou to látky vesměs nerozpustné ve vodě až na křemičitany alkalických kovů Na2SiO3 (vodní sklo sodné) a K2SiO3 (vodní sklo draselné). Všechny křemičitany lze rozpustit v koncentrovaných roztocích alkalických hydroxidů nebo za vysokých teplot v jejich taveninách. Křemičitany jako minerály jsou nerosty nekovového vzhledu a obvykle jsou součástmi hornin. Jsou to nejrozšířenější soli v zemské kůře.

Mnohé silikáty jsou nejdůležitějšími horninotvornými minerály. Silikáty jsou podstatně zastoupeny téměř ve všech ložiskách užitkových minerálů, nejen jako doprovodné minerály rudních ložisek (hlušina), ale mnohdy jako nositelé cenných kovů (Ni, Zn, Be, Zr, Li, Cs, Rb, U, vzácných zemin ap.). Některé silikáty jsou cennými užitkovými nekovovými minerály - azbest, kaolín, hlinky a živce, jako surovina pro ohnivzdorné výrobky a keramiku, různé stavební hmoty ap. Mnohé silikáty jsou odedávna používány jako drahé a ozdobné kameny - smaragd, akvamarín, turmalín, topaz, rodonit, nefrit, granáty aj. Hlavní prvky, které se zúčastňují stavby silikátů jsou: Na, K, Li, Ca, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Be, Al, B, Si, Zr, Ti, O, F, H (jako H+, [OH]- a H2O).
18.02.2019
CaCl2 (chlorid vápenatý) u rostlin výrazně urychluje vstřebávání minerálů.
01.10.2018
Vážení zákazníci, od 1.10. začíná oficiální spolupráce se společností Sand Team s.r.o. (www.sandteam.cz) v oblasti slévárenství.
15.02.2018
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Provozovna Ústí nad Labem

Provozovna Brno

2019 © Vodní sklo, a.s. | Člen holdingu Tonaso
Webové stránky vytvořilo Comerto, s.r.o.